PUP Jarosław

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-05-03

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), które w swoim Indywidualnym Planie Działania posiadają wpis o potrzebie aktywizacji zawodowej poprzez staż. Okres stażu: od 6 do 9 miesięcy. Planowany termin realizacji wniosków: luty - wrzesień 2016 r.

2016-05-03

Wznowienie naboru o wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wznowienie naboru o wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

2016-04-18

Zamknięcie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Zamknięcie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

2016-04-06

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

2016-04-06

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Program ze środków rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

2016-04-06

Wykaz form aktywizacji zawodowej finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ze środków Funduszu Pracy w 2016 roku.

Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób wybrane do finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2016 roku.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
„A-B-C poszukiwania pracy - metody i formy” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-29 2016-09-29 zobacz
„Metody poszukiwania pracy, E-rekrutacja” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-28 2016-09-28 zobacz
„Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-25 2016-09-25 zobacz
„Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy, dokumenty aplikacyjne podstawy, wzory” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-22 2016-09-22 zobacz
„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą – skuteczne porozumiewanie się” Sala w dawnym budynku Rejonu Dróg Publicznych, budynek obok szkoły nr 1, Jarosław 37-500, ul. Poniatowskiego 6 I piętro, pokój nr 18. 25 Grupowe informacje zawodowe 2016-09-21 2016-09-21 zobacz
Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-24 13:27
Odwiedziny: 2681162

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl