PUP Jarosław

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2015-02-11

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości zgłoszenia chęci uczestnictwa w postępowaniach nieprzekraczających kwoty określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), planowanych w roku 2015.

2015-01-27

Nabór wniosków na prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne ze środków Funduszu Pracy. Prace interwencyjne realizowane będą w terminie od miesiąca lutego do 31.08.2015 roku.

2015-01-22

Nabór wniosków na roboty publiczne ze środków Funduszu Pracy

Roboty publiczne realizowane będą w terminie od miesiąca lutego do 31.12.2015 roku. Do robót publicznych wymagana jest minimum jednomiesięczna gwarancja zatrudnienia po ukończeniu robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy ze środków pracodawcy.

2015-01-20

Nabór wniosków na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

2015-01-20

Nabór wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie indywidualne

2015-01-20

Nabór wniosków na staże

Urząd będzie realizować staże sześciomiesięczne w terminie od miesiąca stycznia do max. 30.11.2015 roku. Do staży wymagana jest minimum trzymiesięczna gwarancja bezwzględnego zatrudnienia osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ze środków własnych pracodawcy.

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-12-24 13:27
Odwiedziny: 1679015

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl